Voorstelling centrum

I.T.E.R. is een ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Iter is een latijns woord en betekent "reisweg" of tocht. I.T.E.R. als letterwoord staat voor de therapeutische doelstellingen :

I.T.E.R. is een samenwerkingsverband tussen C.A.W. Brussel, C.G.G. Ahasverus en Alba vzw. Deze drie diensten hebben hun krachten gebundeld en één begeleidings- en behandelingsteam voor de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Halle/Vilvoorde op poten gezet. Dit vormt meteen de lokale uitwerking van het samenwerkingsprotocol tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Ministerie van Justitie inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik. Voor C.A.W. Brussel geldt bovendien dat het ook bevoegd is voor welzijnsbegeleidingen in het arrondissement Leuven.

Met deze samenwerking wil I.T.E.R. een eenduidig aanbod doen aan alle verwijzers. Er is slechts één Nederlandstalig meldpunt voor behandeling en begeleiding van plegers van seksueel misbruik in het hele arrondissement. Daarenboven kan I.T.E.R. door de samenwerking elk dossier multidisciplinair behandelen. Omwille van de bereikbaarheid en de anonimiteit van de grootstad werd geopteerd voor een locatie in Brussel. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.Print