Betaling

Vanaf 1 mei 2013 past I.T.E.R. de volgende tarieven toe op basis van de nieuwe regelgeving van de Vlaamse Overheid (decreet van 5 oktober 2012) :

€ 11  Reguliere bijdrage (Standaardbijdrage voor korte consultaties van maximaal één uur)   

€ 22   Consultaties van langer dan een uur (Voor cliënten met voldoende financiële draagkracht)

€ 4   Verminderderde bijdrage op basis van

€ 8   Verminderde bijdrage voor consultaties van langer dan een uur, bv.

€ 0   Vrijstelling van bijdrage vanwege


Wie in aanmerking komt voor een verminderingstarief of voor vrijstelling van financiële bijdrage, kan dit best bespreken met zijn/haar I.T.E.R.-begeleider. Geldzorgen mogen geen reden zijn om niet de gepaste hulp te krijgen. Indien u hier recht op heeft, kan I.T.E.R. u helpen om dit statuut in orde te maken.

Voor een consultatie bij de dokter hebt u een kleefbriefje van de mutualiteit nodig of dient u de volledige kostprijs te betalen (42,51€ voor een korte consultatie en 69,74€ voor een lange).