Klachten

KLACHTENBELEID

Indien je niet tevreden bent over de hulpverlening bij I.T.E.R. kan je het volgende doen :

 

1)  Bespreek je klachten met je vaste begeleider. 

Als je ergens mee zit, is hij/zij de eerste persoon bij wie je terechtkan.  Elk teamlid van I.T.E.R. staat open voor opmerkingen, suggesties en vragen.  Het is belangrijk dat je vragen een antwoord krijgen en er geluisterd wordt naar je opmerkingen.  Ook met vragen of opmerkingen over het onthaal of over het centrum zelf kan je steeds terecht bij je therapeut.  Er is ook een klachten- en suggestiebus in de wachtzaal waar je eventueel anoniem je mening in kwijt kan.  Als je een reactie verwacht, zet er dan wel je naam op. 

 

2)  Bespreek je klachten met de coŲrdinator of teamverantwoordelijke

Levert het gesprek met je vaste begeleider niets op of spreek je liever met iemand anders, dan kan je terecht bij Ninke Duquet, teamverantwoordelijke van het Jongerenteam.  Ze is ook lid van de stuurgroep van I.T.E.R.  Vraag een afspraak en in een vertrouwelijk gesprek zullen ze naar je luisteren en met jou bespreken wat de klacht is en wat je verwacht.

- Het is mogelijk dat na dit gesprek je probleem opgelost kan worden.

- Als dat niet het geval is, wordt er met jou bekeken wat er verder nog  kan gebeuren.

 

3)  Indien je een schriftelijke klacht wil indienen ?

Vraag het klachtenformulier aan het onthaal of aan de coŲrdinator. 

Omschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk. In elk geval hebben we van jou nodig :  je naam en adres, de aard van de klacht en de naam van de betrokken medewerker(s), de feiten en omstandigheden waarin het probleem is opgetreden, welke stappen je al hebt ondernomen en wat jij zou willen dat er nu nog gebeurt.  Je therapeut of een vertrouwenspersoon kunnen je bijstaan om het formulier in te vullen.  Stuur het formulier op naar de Gaucheretstraat 164 1030 Brussel of bezorg het aan het secretariaat ter attentie van de Voorzitter van de Stuurgroep van I.T.E.R.  Opgelet :  een klacht kan enkel worden ingediend door een cliŽnt/patiŽnt zelf, zijn wettelijke vertegenwoordiger of  een gemandateerd vertrouwenspersoon. Na 3 weken krijg je bericht of je klacht wel/niet ontvankelijk is.  

Indien je klacht niet ontvankelijk is, krijg je daarvoor een schriftelijke motivatie en wordt de procedure stopgezet.       Indien je klacht wel ontvankelijk is, krijg je ten laatste 7 weken na indienen van de klacht bericht over het gevolg dat eraan zal worden gegeven en over verdere stappen die zullen worden gezet.

 

4)  Ten slotte kan je ook terecht bij een externe klachtenbehandelaar !

* Ben je niet tevreden met de antwoorden die je kreeg? Dan kan je je wenden tot het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De klacht kan bezorgd worden via het klachtenformulier. Meer informatie vind je op: https://www.departementwvg.be/klachtenprocedure-departement-wvg

* Indien je specifieke klachten hebt rond het (medisch) handelen van onze artsen, dan zal je klacht worden behandeld via het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus dat een van de partners in het I.T.E.R.-samenwerkingsverband is.  Je kan hiervoor contact opnemen met de Directie van het CGG via directie@ahasverus.be

* Ben je van oordeel dat ťťn van je patiŽntenrechten niet gerespecteerd werd dan kan je terecht bij Federale ombudsdienst "Rechten van de patiŽnt"

FOD Volksgezondheid - DG Gezondheidszorg

Victor Hortaplein 40 bus 10   1060 Brussel

Nederlandstalige federale ombudspersoon   Tel.: 02/524.85.20

E-mail: bemiddeling-patientenrechten@gezondheid.belgie.be