Wil je I.T.E.R. contacteren in het kader van een opleiding die je volgt? Hier vind je alle info.

Stages

Het team bekijkt in april 2023 of we een stageplaats kunnen aanbieden in academiejaar 2023-2024. Deze stageplaats is dit keer uitsluitend bestemd voor studenten in de opleiding klinische psychologie of toegepaste psychologie. 

Stageaanvragen in het kader van een erkende therapieopleiding kunnen ingediend worden. Deze stages zijn steeds volledig onbezoldigd. 

Een aanvraag doe je door ons je CV en een motivatiebrief te bezorgen. 

Onze adresgegevens en mailadres vind je hier.

Schoolopdrachten / Onderzoek

Wij krijgen regelmatig vragen van studenten om mee te werken aan groepsprojecten, onderzoek, stageopdrachten of bachelor- en masterproeven. We vinden het fijn dat er ook bij de volgende generatie  een levendige interesse is in onze werking. Jammer genoeg hebben we niet de tijd of de middelen om op alle vragen in te gaan. We moeten dus een selectie maken.

Om kans te maken op een positief antwoord willen we jullie vragen om met volgende aandachtspunten rekening te houden:


Als je deze punten in acht neemt bekijken we met veel plezier of we op jouw vraag kunnen ingaan.