Wil je I.T.E.R. contacteren in het kader van een opleiding die je volgt? Hier vind je alle info.

Stages

Alle beschikbare stageplaatsen voor master- en bacheloropleidingen voor academiejaar 2020-2021 zijn reeds ingevuld. Gelieve geen stageaanvragen meer in te dienen.  Aanvragen voor academiejaar 2021-2022 kunnen enkel ingediend worden tijdens de eerste twee weken van mei 2021.

Stageaanvragen in het kader van een erkende therapieopleiding kunnen ingediend worden. Deze stages zijn steeds volledig onbezoldigd. Een aanvraag doe je door ons je CV en een motivatiebrief te bezorgen. 

Onze adresgegevens en mailadres vind je hier.

Schoolopdrachten

Wij krijgen regelmatig vragen van studenten om mee te werken aan groepsprojecten, onderzoek, stageopdrachten of bachelor- en masterproeven. We vinden het fijn dat er ook bij de volgende generatie  een levendige interesse is in onze werking. Jammer genoeg hebben we niet de tijd of de middelen om op alle vragen in te gaan. We moeten dus een selectie maken.

Om kans te maken op een positief antwoord willen we jullie vragen om met volgende aandachtspunten rekening te houden:


Als je deze punten in acht neemt bekijken we met veel plezier of we op jouw vraag kunnen ingaan.