Therapeutisch aanbod

Na de evaluatie wordt een op maat gesneden voorstel met de cliënt en de verwijzer besproken. Het therapeutisch aanbod kan verschillende elementen inhouden:

De therapie die I.T.E.R. biedt, is steeds intensief van aard. Wekelijkse consultaties zijn de regel en vaak worden er nog huistaken aan verbonden om de therapeutische inzichten thuis te verdiepen.

Omdat het groepstherapeutisch aanbod een belangrijke en unieke plaats in het aanbod van I.T.E.R. inneemt, overlopen we hieronder de groepen waarmee gewerkt wordt. Dit betekent niet dat elke groep op elk moment aangeboden wordt.

NAZORG

Na afronding van de intensieve therapieperiode wordt de opvolging niet onmiddellijk stopgezet. Tijdens de nazorg wordt de therapiefrequentie geleidelijk afgebouwd totdat er nog consultaties worden aangeboden om de drie ā vier maanden. Na afloop van de nazorg wordt nog een vrijblijvende afspraak gemaakt voor anderhalf jaar later. Bedoeling is na te kunnen gaan of alles nog goed loopt en de therapeutische verworvenheden behouden blijven.