Samenwerkingsverbanden

In het gerechtelijk arrondissement Brussel/Halle-Vilvoorde namen we het initiatief om alle actoren op het terrein van de daderhulp van seksuele delinquenten rond één tafel bijeen te brengen. Er worden geen dossiers op dit overleg besproken en het gaat enkel over samenwerkingsmodaliteiten. Partners aan dit sectoroverleg zijn :

I.T.E.R. werkt aan een apart sectoroverleg voor daderbejegening aan jeugdige plegers. Gelieve voor meer informatie contact op te nemen.

Bij de regio-overschrijdende overlegstructuren kunnen de netwerkvergaderingen georganiseerd door het U.F.C. worden vermeld, alsook de overlegstructuren van de vijf gespecialiseerde centra algemeen welzijnswerk en de acht netwerken daderhulp in de geestelijke gezondheidszorg. 

I.T.E.R. streeft naar samenwerkingsverbanden om zoveel mogelijk een beroep te kunnen doen op de aanwezige deskundigheden in de hulpverleningssector. Onderstaande lijst moet worden beschouwd als een momentopname, aangezien we hopen in de toekomst nog andere samenwerkingsverbanden te kunnen afsluiten.