Aanbod

I.T.E.R. richt zich tot alle personen die strafbare zedenfeiten gepleegd hebben of vrezen dat ze dit zouden kunnen doen én die ervoor kiezen voor deze problematiek behandeling en begeleiding te volgen. 

Om aan het hulpaabod van I.T.E.R. te kunnen deelnemen moet men aan enkele voorwaarden voldoen:

Wat betreft de aard van de feiten kan een onderscheid gemaakt worden tussen o.a. :

Daarenboven kunnen in aanmerking komen, indien de persoon er zelf onder lijdt :

I.T.E.R. wil in de mate van het mogelijke en in overeenstemming met de actuele stand van het wetenschappelijke onderzoek een breed aanbod formuleren, zodat de hele doelgroep van plegers van zedenfeiten in aanmerking komt voor aangepaste hulp. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan :