Verwijzingen

De jongerenwerking van I.T.E.R. biedt hulpverlening die zowel binnen een gedwongen kader kan plaatsvinden of op vrijwillige basis kan gevolgd worden. Verwijzers kunnen terecht bij het onthaal dat I.T.E.R. op werkdagen tussen 9 en 16 uur organiseert.

De aanmelding gebeurt meestal telefonisch. Tijdens dit eerste contact wordt nagegaan waarom de jongere juist wordt aangemeld. Op de wekelijkse teamvergadering wordt dan besproken of de jongere in aanmerking komt voor een kennismakingsgesprek. Indien ja, dan wordt er zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek gepland. Na dat eerste gesprek volgt er meestal een evaluatieprocedure.