Aanmelding

De aanmelding gebeurt meestal telefonisch (zie contact). Tijdens dit eerste contact wordt nagegaan waarom een jongere wordt aangemeld. Na de aanmelding wordt er een kennismakingsgesprek gepland, waarop de jongere, zijn ouders en de verwijzer wordt uitgenodigd. Na dit eerste gesprek kan er een evaluatieprocedure opgestart worden.