Evaluatieprocedure

Na het kennismakingsgesprek wordt er een evaluatieprocedure opgestart. Het doel van de evaluatieprocedure is een beter zicht te krijgen op het functioneren van de jongere en een begeleiding te kunnen aanbieden die afgestemd is op de noden van de jongere.

Gemiddeld kan men rekenen dat een evaluatieprocedure drie namiddagen (van 14 uur tot 17 uur) in beslag neemt. De evaluatie omvat verschillende onderdelen waaronder:

Na de evaluatie wordt alle verkregen informatie in het team besproken. Het team stelt, op basis van de bevindingen van de evaluatieprocedure, een therapieplan op, dat afgestemd is op de noden van de jongere en zijn ouders.

Wanneer een jongere is doorverwezen in het kader van een leerproject, doorloopt hij/zij een verkorte evaluatieprocedure. Deze omvat tevens anamnestische gesprekken en enkele vragenlijsten. Het gesprek met de opvoedingsverantwoordelijke wordt gecombineerd met het kennismakingsgesprek. Dit gesprek neemt de vorm aan van een huisbezoek waarop de ouders, voogd of begeleiders aanwezig zijn.