Begeleiding

Na het doorlopen van de evaluatieprocedure kan er een begeleiding opgestart worden. Dit kan zowel therapie als vorming zijn. Een leerproject vindt plaats binnen een duidelijk afgebakende tijdstermijn, die doorgaans maximum 30u bedraagt.

Het voornaamste doel van beiden is het voorkomen van nieuw seksueel grensoverschrijdend gedrag. Om dit te bereiken proberen we samen met de jongere meer inzicht te verwerven in het seksueel grensoverschrijdend gedrag. We gaan op zoek naar factoren die hebben bijgedragen aan het ontstaan van het seksueel grensoverschrijdend gedrag en risicosituaties. Vervolgens trachten we alternatieve gedragingen aan te leren en bekijken we met de jongere op welke wijze hij risicosituaties kan vermijden en eventueel ontvluchten.

Naast het voorkomen van herval wordt er ook gewerkt aan het bevorderen van groei. We onderschrijven het Good Lives Model en streven ernaar om de jongere in zijn gehele persoon te begeleiden. Dit betekent dat er onder andere aandacht is voor het bevorderen van het zelfwaardegevoel, voor het leren van seksuele, relationele en sociale vaardigheden; voor het opnemen van verantwoordelijkheid; ...

Natuurlijk is er binnen de begeleiding ook plaats voor vragen die de  jongere zelf stelt, hij heeft inspraak in de thema's die opgenomen worden in de gesprekken.

Voorlopig bestaat er binnen de jongerenwerking enkel individuele begeleiding. We streven er echter naar om op termijn ook een groepsprogramma aan te bieden. Hoe deze groepsbegeleiding er zal uitzien is nog een vraagteken. Gaan we een klassieke groep rond hervalvoorkoming opstarten of bieden we jaarlijks een aantal korte groepen aan rond bepaalde thema's, zoals bijvoorbeeld sociale vaardigheden of agressiebeheersing? We kampen met een aantal vragen rond dit thema en blijven er rond nadenken.

Verder trachten we ook ouders te betrekken in de begeleiding. We streven ernaar om ouders maandelijks op gesprek te kunnen uitnodigen. Indien de jongere verblijft in een instelling zullen ook met de begeleiders nauw contact onderhouden.