Vorming/Leerproject

Dankzij de samenwerking tussen I.T.E.R.-jongerenwerking en ALBA!vzw, kunnen wij ook een leerproject aanbieden. Het leerproject richt zich tot jongeren tussen 12 en 18 jaar oud die seksueel grensoverschrijdend gedrag gesteld hebben en die hierdoor in contact komen met de jeugdrechtbanken van Brussel en Leuven.

Dit omvat zowel zogenaamde hands-on als hands-off delicten (bij deze laatste treedt geen fysiek contact op tussen dader en slachtoffer). Een breed spectrum aan feiten kan hierin passen (bijvoorbeeld aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, groepsverkrachting, exhibitionisme, voyeurisme, frotteurisme, kinderpornografie, seksuele stalking, ...). Een mogelijk exclusiecriterium voor het leerproject is totale ontkenning van de feiten (dit is niet hetzelfde als ontkenning van verantwoordelijkheid voor wat gebeurd is).  Uitzonderlijk kunnen jongeren via andere verwijzingskanalen het leerproject volgen.

Verwijzingsmodaliteit

Jongeren worden doorverwezen door de jeugdrechter naar aanleiding van een als misdrijf omschreven seksueel gerelateerd feit.  Daarnaast kunnen eveneens doorverwijzingen komen via de jeugdrechter wanneer de jongere op het ogenblik van de feiten reeds gekend is bij de jeugdrechtbank binnen een POSdossier. Ook verwijzingen door andere instanties bijvoorbeeld via het Comité of het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling zijn mogelijk. 

Doelstellingen

Hoofddoelstelling is het voorkomen van nieuwe slachtoffers en het bevorderen van een adequate seksualiteitsbeleving. Met oog op terugvalpreventie is het belangrijk de jongere meer inzicht te verschaffen in de door hem/haar gepleegde feiten. Bedoeling is dat de jongere erkent dat en begrijpt waarom zijn/haar feiten seksueel grensoverschrijdend zijn, en welke factoren dit gedrag mede hebben veroorzaakt en/of in stand gehouden. Aan de hand van dit inzicht kan vervolgens gewerkt worden rond het onder controle houden van dit gedrag en er meer verantwoordelijkheid voor opnemen. Daarnaast wordt tevens rond het bevorderen van slachtofferempathie gewerkt en komen uiteenlopende relationele, seksuele en sociale vaardigheden aan bod.

Vorm en inhoud

Het betreft een individueel project met een maximum van 30 contacturen.  Bij aanvang van de begeleiding wordt samen met de jongere een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, met daarin een aantal duidelijke afspraken omtrent het verloop van het project.

Gezien de vastgelegde duur van het leerproject, wordt hier slechts een verkorte evaluatieprocedure opgestart.

Wat de verslaggeving aan de verwijzer betreft, wordt gedurende het verloop van de begeleiding niet inhoudelijk gerapporteerd (vanwege het beroepsgeheim en de vertrouwensrelatie met de jongere). Wel worden de mate van aanwezigheid en de medewerking gerapporteerd.