Frotteurisme

De karakteristieke parafiliecriteria zijn hier van toepassing.  Over een periode van ten minste 6 maanden 1) zijn er herhaalde en intense, seksueel opwindende fantasieën of seksuele aandrang of handelingen geweest die betrekking hebben op het aanraken van niet-instemmende persoon of zich tegen hen aan wrijven; en 2) deze aandrang in daden uitgeleefd hebben, of de aandrang of fantasieën zijn gepaard gegaan met ernstig persoonlijk lijden of hebben relationele moeilijkheden veroorzaakt.

Het betasten of zich tegen iemand aanduwen is meestal gericht op borsten, schaamstreek of billen, maar kan ook betrekking hebben op het hele lichaam. De persoon kan met zijn hand betasten of zijn lichaam en - meer bepaald - zijn genitaliën tegen iemand aanduwen. Dit kan gebeuren op drukke openbare plaatsen zoals markten, in liften of op een overvolle bus of metro.  Het probleem kan lang verborgen blijven, omdat de persoon snel kan verdwijnen in de massa of de slachtoffers moeilijk kunnen bewijzen dat het intentioneel gedrag was.

Soms leidt de aandrang ertoe om meer risico’s te nemen en iemand uit de nabije, bekende omgeving te betasten. Zo ontstaat een grensgebied tussen frotteurisme en een “tik tegen het achterwerk” of het ‘even’ vastpakken bij de borsten door een collega, leerkracht of oom “met de losse hand”. Eventueel gaat dit bijkomend gepaard met expliciet en ongepast seksueel taalgebruik. Deze handelingen worden ook wel seksuele intimidatie genoemd en kunnen de ernst van een parafiele aandoening aannemen, indien aan vergelijkbare criteria voldaan is als bij frotteurisme.  Vooral de sociale schade die men zichzelf hiermee kan toebrengen, kan aanzienlijk zijn.  

Een aparte vorm is ook het snuiven of olfactofiel frotteurisme. Een aparte term bestaat er niet voor en de aandoening wordt ook eerder zelden gesignaleerd. De persoon stelt zich daarvoor opdringerig op in de omgeving van anderen (meestal vrouwen van een bepaald type) om op soms brutale, vernederende manier bepaalde geuren op te snuiven die een seksuele opwinding oproepen.