Wat is preventie?

Preventie verwijst naar inspanningen om een ongezond, gevaarlijk, schadelijk, strafbaar of problematisch gedrag te voorkomen.  In de plaats daarvan beoogt preventie op maatschappelijk en individueel vlak gezondheid en welzijn te bevorderen.  Dit kan door houdingen aan te leren, kennis te vergroten en vaardigheden in te oefenen.  Seksueel geweld tegen vrouwen bijvoorbeeld wordt in de hand gewerkt door houdingen en vooroordelen ten opzichte van vrouwen waarbij geweld en misbruik goedgepraat wordt.  Preventiecampagnes kunnen op maatschappelijk niveau succesvol ertoe bijdragen om houdingen en gedragingen te veranderen (bv. rook- en BOB-campagnes).

Als we aan preventie van seksueel geweld en seksueel misbruik denken, kan dit op verschillende manieren in de maatschappij nagestreefd worden :

Seksueel misbruik en seksueel geweld zijn een ernstig probleem waarbij we de laatste dertig jaar steeds beter begrijpen welke schade het bij slachtoffers en hun omgeving kan aanrichten.  Het probleem is veel groter dan men op basis van politiecijfers kan aannemen en er wordt vermoed dat er een groot “dark number” is.  Daarom willen we ervoor pleiten om seksueel misbruik en seksueel geweld als een belangrijke kwestie van volksgezondheid en maatschappelijk welzijn te zien (Gezondheids- en welzijnsprobleem).