Wat is grooming?

Grooming betekent letterlijk “het hof maken” of inpalmen.  Dat is hier natuurlijk niet in de romantische betekenis van het woord bedoeld.  Het is een term geworden die internationaal gebruikt wordt om het het selectie- en verleidingsproces te omschrijven dat voorafgaat aan het misbruik van minderjarigen.  Wanneer “grooming”-fundamenten gelegd zijn, volgt de planning en de uitvoering (het misbruikscenario).  Tot dit misbruikscenario behoort tevens het selecteren van plaats en tijd.

Grooming kan beginnen met het effenen van het terrein :  bv. de partner aanmoedigen om wat meer buitenshuis te ondernemen, het vertrouwen winnen van gezinsleden van het slachtoffer, enzovoort ...  Het slachtoffer wordt medeverantwoordelijk gemaakt door het om te kopen met cadeaus of voordelen, of door list en manipulatie.  Het moet losgeweekt worden uit zijn omgeving en uitspraken als "mama en papa zullen moeten scheiden, als ons geheimpje bekend wordt", zijn bedoeld om geheimhouding te bekomen.

Seksueel misbruik van minderjarigen is meestal geen toevallige samenloop van omstandigheden, maar er steekt planning achter.  Daarbij zijn door de pleger vooraf de risico's zorgvuldig afgewogen, staan situaties en personen onder zijn controle en wordt het slachtoffer op veelal subtiele wijze ingesponnen binnen zijn invloedssfeer.  Seksueel misbruik overkomt de pleger niet zomaar.  Grooming is een actief proces. 

Enkele bestanddelen zijn :