Parafiel probleemgedrag

Een parafilie (Wat is parafilie?) is een verzamelnaam voor aandoeningen die worden gekenmerkt door terugkerende intense seksuele aandrang, seksueel opwindende fantasieŽn en gedragingen die afwijken van de heersende normen of die schadelijk zijn. Hieronder valt het volgend probleemgedrag waarover in deze site elders meer uitleg gegeven wordt :

Preventieve hulp kan ertoe bijdragen dat de impact van deze parafilieŽn ingedijkt worden en erger voorkomen wordt.  Het is een hele stap om bij jezelf of met behulp van vrienden of een vertrouwenspersoon tot het besef te komen dat het zo niet verder niet kan.  Sommige parafilieŽn gaan op zich reeds gepaard met strafbaar gedrag (bv. exhibitionisme), andere kunnen heel wat lastige gevoelens bezorgen aan de betrokkene en zijn omgeving.  ParafilieŽn verdwijnen zelden vanzelf.  Indien een parafilie bij jou al dat strafbaar gedrag geleid heeft, of indien ze heel belastend zijn voor jou en je omgeving kan het een goed idee zijn om preventief hulp te zoeken.