1 - Wat is misbruik vanuit juridisch oogpunt?

< Terug naar overzicht

Het ligt voor de hand om vanuit de wetgeving te bepalen wat misbruik is. De wetgever legt immers vast wat mag en wat mag niet. Wetgevingen verschillen echter sterk van land tot land. Zelfs tussen twee buurlanden als België en Nederland zijn die verschillen al redelijk groot. Over het algemeen vindt men een indeling terug die ongeveer met de volgende overeenkomt:

 • Openbare zedenschennis of schennis van de eerbaarheid (vooral exhibitionisme);
 • Aanzetten tot ontucht;
 • Aanranding van de eerbaarheid of aanranding van de seksuele integriteit (eventueel ook poging tot);
 • Verkrachting (of poging tot);
 • stalking of belaging;
 • Aanmaak, verspreiding, gebruik en/of bezit van kinderpornografie;
 • Organisatie van (kinder)prostitutie.

Naast de juridische ernst van de feiten van de feiten op zich houdt de wetgever ook rekening met een aantal “verzwarende omstandigheden”. Dit zijn omstandigheden die de rechter in overweging mag nemen bij het bepalen van de strafmaat. Een aantal voorbeelden zijn:

 • Leeftijd van het slachtoffer
 • Gezagsrelatie
 • Geweld en dwang
 • Misbruik van vertrouwen

Het is onbegonnen werk om deze verschillen hier in al hun details uit te werken. We willen hiermee enkel het verschil aangeven tussen het juridische denken en het therapeutische (zie …).

Print