20 - Zal therapie seksueel misbruik de wereld uit helpen?

< Terug naar overzicht

Nee. Daarmee is de vraag kort en duidelijk beantwoord en daarmee zouden we kunnen volstaan. Maar we willen deze rubriek besluiten met een relativerende bemerking. Seksueel misbruik is een heel erge zaak, daderhulp een heel ernstige aangelegenheid. Maar de media-aandacht die er soms aan gegeven wordt, is niet meer in verhouding tot de ernst van de problematiek. Een kind verliezen in een verkeersongeluk, slachtoffer zijn van een overval, sterven van honger en ontbering, zoveel zelfmoorden elke dag, oorlog en terroristische aanslagen, enzovoort ... Alle verdriet en ellende verdient om ernstig genomen en beluisterd te worden. Seksueel misbruik is een probleem dat jarenlang onderschat werd en al te bereidwillig onder de tapijt geveegd. Het is goed dat er een duidelijk gerechtelijk strafbeleid gevoerd wordt dat niet alleen op repressie gericht is, maar in het kader van terugvalpreventie ook hulpverlening een plaats geeft.

Print