Vragen - FAQ

Er leven in de samenleving heel wat vragen over hulp aan plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit gedrag en zeker seksueel misbruik op kinderen beroert velen tot in hun hart. Hulp aan plegers van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag is dan ook een thema waarvoor veel belangstelling bestaat. Ofwel zijn de verwachtingen hoog gespannen en is er een nieuwsgierigheid wat deze hulp allemaal kan waarmaken. Ofwel is er ongeloof en wantrouwen en stelt men zich vragen of er wel een alternatief is voor levenslange opsluiting. I.T.E.R. wordt dan ook met vele vragen geconfronteerd. We willen in deze rubriek de meest gestelde vragen beantwoorden, omdat we ervan uitgaan dat deze vragen terecht zijn. De maatschappij investeert geld in gespecialiseerde hulpcentra en heeft dus recht op antwoorden.

Deze webstek gaat niet over misbruik in het algemeen maar over hulp aan plegers. Toch vinden we het nuttig om ook enkele vragen over misbruik te beantwoorden, omdat dit duidelijk maakt hoe we er mee aan de slag gaan. Bij de meeste vragen hebben we één belangrijk artikel of boek vermeld waarin de geïnteresseerde lezer zich verder kan verdiepen.

1 - Wat is misbruik vanuit juridisch oogpunt?

< Terug naar overzicht

Het ligt voor de hand om vanuit de wetgeving te bepalen wat misbruik is. De wetgever legt immers vast wat mag en wat mag niet. Wetgevingen verschillen echter sterk van land tot land. Zelfs tussen twee buurlanden als België en Nederland zijn die verschillen al redelijk groot. Over het algemeen vindt men een indeling terug die ongeveer met de volgende overeenkomt:

 • Openbare zedenschennis of schennis van de eerbaarheid (vooral exhibitionisme);
 • Aanzetten tot ontucht;
 • Aanranding van de eerbaarheid of aanranding van de seksuele integriteit (eventueel ook poging tot);
 • Verkrachting (of poging tot);
 • stalking of belaging;
 • Aanmaak, verspreiding, gebruik en/of bezit van kinderpornografie;
 • Organisatie van (kinder)prostitutie.

Naast de juridische ernst van de feiten van de feiten op zich houdt de wetgever ook rekening met een aantal “verzwarende omstandigheden”. Dit zijn omstandigheden die de rechter in overweging mag nemen bij het bepalen van de strafmaat. Een aantal voorbeelden zijn:

 • Leeftijd van het slachtoffer
 • Gezagsrelatie
 • Geweld en dwang
 • Misbruik van vertrouwen

Het is onbegonnen werk om deze verschillen hier in al hun details uit te werken. We willen hiermee enkel het verschil aangeven tussen het juridische denken en het therapeutische (zie …).

Print