Vragen - FAQ

Er leven in de samenleving heel wat vragen over hulp aan plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit gedrag en zeker seksueel misbruik op kinderen beroert velen tot in hun hart. Hulp aan plegers van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag is dan ook een thema waarvoor veel belangstelling bestaat. Ofwel zijn de verwachtingen hoog gespannen en is er een nieuwsgierigheid wat deze hulp allemaal kan waarmaken. Ofwel is er ongeloof en wantrouwen en stelt men zich vragen of er wel een alternatief is voor levenslange opsluiting. I.T.E.R. wordt dan ook met vele vragen geconfronteerd. We willen in deze rubriek de meest gestelde vragen beantwoorden, omdat we ervan uitgaan dat deze vragen terecht zijn. De maatschappij investeert geld in gespecialiseerde hulpcentra en heeft dus recht op antwoorden.

Deze webstek gaat niet over misbruik in het algemeen maar over hulp aan plegers. Toch vinden we het nuttig om ook enkele vragen over misbruik te beantwoorden, omdat dit duidelijk maakt hoe we er mee aan de slag gaan. Bij de meeste vragen hebben we ÚÚn belangrijk artikel of boek vermeld waarin de ge´nteresseerde lezer zich verder kan verdiepen.

20 - Zal therapie seksueel misbruik de wereld uit helpen?

< Terug naar overzicht

Nee. Daarmee is de vraag kort en duidelijk beantwoord en daarmee zouden we kunnen volstaan. Maar we willen deze rubriek besluiten met een relativerende bemerking. Seksueel misbruik is een heel erge zaak, daderhulp een heel ernstige aangelegenheid. Maar de media-aandacht die er soms aan gegeven wordt, is niet meer in verhouding tot de ernst van de problematiek. Een kind verliezen in een verkeersongeluk, slachtoffer zijn van een overval, sterven van honger en ontbering, zoveel zelfmoorden elke dag, oorlog en terroristische aanslagen, enzovoort ... Alle verdriet en ellende verdient om ernstig genomen en beluisterd te worden. Seksueel misbruik is een probleem dat jarenlang onderschat werd en al te bereidwillig onder de tapijt geveegd. Het is goed dat er een duidelijk gerechtelijk strafbeleid gevoerd wordt dat niet alleen op repressie gericht is, maar in het kader van terugvalpreventie ook hulpverlening een plaats geeft.

Print